Home
financieleman-logo-apple

Privacy & Cookie Reglement Jouw financiële man

Jouw financiële Man vindt het belangrijk dat het voor jou duidelijk is hoe de onderneming met je persoonsgegevens omgaat, zodat jij erop kunt vertrouwen dat je gegevens in goede handen zijn. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In dit Privacy & Cookiereglement zet ik voor je op een rij gezet hoe Jouw financiële man omgaat met jouw persoonsgegevens.

Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die direct of indirect zijn te herleiden tot jou als persoon. Alles wat met die persoonsgegevens wordt gedaan, wordt ‘verwerken’ genoemd. De wettelijke betekenis van het begrip ‘verwerken’ is ruim en houdt onder meer in:

 • het verzamelen;
 • het bewaren;
 • het raadplegen;
 • het gebruiken;
 • het verwijderen van persoonsgegevens.

Bij Jouw financiële man bestaan jouw persoonsgegevens uit:

 • Personalia; (inclusief personalia van eventuele wettelijke vertegenwoordigers/gemachtigden);,
 • Gegevens over financiële wensen, plannen en doelen;
 • Adres, telefoonnummers en emailadressen;
 • Financiële gegevens.

Wie verwerkt Jouw financiële man persoonsgegevens?
Jouw financiële Man verwerkt de persoonsgegevens van personen met wie zij direct of indirect een relatie wil krijgen, hebben of heeft gehad. Denk daarbij aan:

 • (Potentiële) klanten en hun vertegenwoordigers, zoals ouders van minderjarige kinderen;
 • Bezoekers van de websites;
 • Personen die aan een bedrijf of organisatie zijn verbonden waar Jouw financiële man een relatie mee heeft.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?
Jouw financiële man is de verantwoordelijke voor het verwerken van jouw persoonsgegevens.

Waarvoor verwerken Jouw financiële man jouw persoonsgegevens?
Jouw financiële man verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om een relatie met je aan te gaan en te onderhouden;
 • Om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 • Om marketingactiviteiten uit te kunnen voeren;
 • Om jouw belangen en de belangen van Jouw financiële man te beschermen.

Jouw financiële man verwerkt niet meer gegevens dan noodzakelijk is voor de doeleinden zoals die genoemd zijn. Je persoonsgegevens worden ook niet langer bewaard dan nodig is.

Met wie deelt Jouw financiële man je gegevens?
Zonder jouw toestemming worden geen persoonsgegevens met andere ondernemingen of personen gedeeld. Jouw persoonsgegevens kunnen in bepaalde wel worden gedeeld met derde partijen. Dit gebeurt uiteraard niet zonder goede reden. Voor sommige werkzaamheden schakelt Jouw financiële man namelijk opdrachtnemers in. Denk hierbij aan de bezorging van post maar ook het onderhouden van een deel van de (IT-)infrastructuur. Jouw financiële man maakt alleen gebruik van opdrachtnemers die passende beveiligingsmaatregelen treffen ter bescherming van jouw persoonsgegevens. Ook mogen zij jouw persoonsgegevens niet gebruiken voor hun eigen marketingactiviteiten.

Hoe borgt Jouw financiële man jouw privacy?
Jouw financiële man heeft privacy hoog in het vaandel staan. Om die reden volgt Jouw financiële man de hiervoor opgestelde wettelijke regels en procedures. Daarmee borgt Jouw financiële man jouw privacy. Borging vindt ook plaats door permanent aandacht te hebben voor de veiligheid van het IT-infrastructuur. Tenslotte is in de algemene voorwaarden van Jouw financiële man een geheimhoudingsplicht opgenomen.

Social media
Op de website www.jouwfinancieleman.nl kunnen buttons staan van social media, zoals Google+, Facebook, Linkedin of Twitter. Dit Privacy & Cookie Reglement geldt niet voor deze social media. Het gebruik van social media is jouw eigen verantwoordelijkheid. Wij raden je aan de privacyregels van deze social media goed te lezen, zodat je weet wat er met uw gegevens gebeurt. Als je een bericht achterlaat op één van onze social media kanalen, communities of websites, dan blijft dit bewaard, zolang dit relevant is.

Externe links
De website van Jouw financiële man bevat links naar andere externe websites. Dit Privacy & Cookiereglement geldt niet voor die websites. Jouw financiële man probeert de externe links actueel te houden en naar de juistewebsites te laten verwijzen. Jouw financiële man is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en de manier waarop daar met jouw persoonsgegevens wordt omgegaan. Wij adviseren je altijd na te lezen op welke manier deze andere websites met jouw persoonsgegevens omgaan.

Cookies
Cookies zijn kleine tekstbestanden die bij een bezoek aan de website automatisch op jouw computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Jouw financiële man kan jou niet altijd direct identificeren aan de hand van cookies. Voor sommige cookies is toestemming nodig. Die worden dan ook gevraagd door middel van een pop-up venster, in ieder geval bij een eerste bezoek aan de website. Je kunt je toestemming ook weer via de website intrekken. Daarnaast kun je ook cookies verwijderen uit je browser of de instellingen van je browser instellen naar je persoonlijke voorkeuren. Voor andere cookies is geen toestemming nodig.

Welke regels gelden er bij de verwerking van persoonsgegevens?
Er is wet- en regelgeving voor de bescherming van persoonsgegevens. Zo geldt in Nederland de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor bepaalde specifieke onderwerpen gelden nog andere regels. De Telecommunicatiewet is van toepassing bij het zenden van  commerciële berichten. In de algemene voorwaarden van Jouw financiële man is een bepaling opgenomen over de geheimhoudingsplicht.

Welke rechten heb jij?
Je kunt ons vragen welke persoonsgegevens Jouw financiële man van jou verwerkt. Dit recht is vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Binnen vier weken ontvang je dan een overzicht van jouw persoonsgegevens. Je kunt ook vragen om onjuiste gegevens te wijzigen of je gegevens aan te vullen. Als je vindt dat persoonsgegevens verwijderd moeten worden, kun je dat Mijn Financiële Man ook laten weten. Dit kun je per mail melden via remco@jouwfinancieleman.nl

Wijziging van het Privacy & Cookiereglement
Jouw financiële man kan dit Privacy & Cookiereglement aanpassen. Dat kan ze bijvoorbeeld doen als de wet of ons beleid wijzigt. Het advies aan jou is het Privacy & Cookiereglement regelmatig opnieuw te bekijken bij een bezoek aan de website van Jouw financiële man. Je treft een link naar de meest actuele versie van ons Privacy & Cookiereglement onderaan de website aan.

Vragen & inlichtingen?
Heb je vragen over dit Privacy & Cookiereglement of wenst je meer informatie over jouw
persoonsgegevens? Dan kunt je contact opnemen met Jouw financiële man via remco@jouwfinancieleman.nl.

Versie:JFM25052018